Επισυνάπτεται το κείμενο για την ‘Aσκηση 4. Βασίζεται στο βασικό υπόδειγμα της καμπύλης Phillips με πληθωριστικές προσδοκίες και σας ζητά να προσδιορίσετε το φυσικό ποσοστό ανεργίας και να συζητήσετε την εξέλιξη της ανεργίας και του πληθωρισμού κάτω από εναλλακτικές υποθέσεις για τις επιλογές της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 4

Advertisement