Επισυνάπτεται το κείμενο για την ‘Aσκηση 7. Βασίζεται στο υπόδειγμα του προσδιορισμού του δημοσίου χρέους της Διάλεξης 12, και σας ζητά να αναλύσετε τη σχέση μεταξύ του πρωτογενούς ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης και της δυναμικής προσαρμογής του χρέους της γενικής κυβέρνησης που συνεπάγεται αυτό το υπόδειγμα.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη αυτή άσκηση μπορεί να επιλυθεί από εσάς με μία προσεκτική μελέτη των διαφανειών της διάλεξης 12 ή/και του Κεφαλαίου 11 στο εγχειρίδιο Σύγχρονη Μακροοικονομική και τίποτα παραπάνω.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 7

Advertisement