Επισυνάπτεται το κείμενο για την άσκηση 6. Βασίζεται στο γενικευμένο υπόδειγμα IS-LM-PC και σας ζητά να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τη βραχυχρόνια ισορροπία που συνεπάγεται αυτό το υπόδειγμα. Επίσης σας ζητά να αναλύσετε τις βραχυχρόνιες επιπτώσεις χρηματοπιστωτικών διαταραχών και μεταβολών της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι όμως απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 6

Advertisement