Επισυνάπτεται το κείμενο για την ‘Aσκηση 5. Βασίζεται στο υπόδειγμα του προσδιορισμού μισθών και τιμών της Διάλεξης 8 και σας ζητά να προσδιορίσετε το φυσικό ποσοστό ανεργίας, απασχόλησης, συνολικού προϊόντος και πραγματικών μισθών, και να συνάγετε την σχέση του Okun και την καμπύλη Phillips που συνεπάγεται αυτό το υπόδειγμα.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 5

Advertisement