Επισυνάπτεται το κείμενο για την ‘Aσκηση 3. Βασίζεται σε ένα δυναμικό κεϋνσιανό υπόδειγμα IS-LM, με χρονικές υστερήσεις στον προσδιορισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Σας ζητά να αναλύσετε την προσαρμογή της συνολικής παραγωγής, της απασχόλησης, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά με κρίσιμο τρόπο στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 3

Advertisement