Επισυνάπτεται το κείμενο για την ‘Aσκηση 2. Βασίζεται στο βασικό κεϋνσιανό υπόδειγμα IS-LM και σας ζητά να συζητήσετε τον προσδιορισμό της παραγωγής και τον ρόλο της συνολικής ζήτησης και της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά με κρίσιμο τρόπο στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 2

Advertisement