από τον Εconomist

11 Αυγούστου και 8 Σεπτεμβρίου 2016

Όταν ο Barak Obama επιδίωξε να ενισχύσει την οικονομία της Αμερικής με ένα πακέτο δημοσιονομικών μέτρων αξίας άνω των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την οικονομική κρίση του 2008, ακολούθησε έντονη συζήτηση. Ορισμένοι οικονομολόγοι θεώρησαν ότι οι δαπάνες δεν θα βοηθούσαν την οικονομία να ανακάμψει. Άλλοι υποστήριξαν ότι το πακέτο θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από 800 δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ. Αυτά τα επιχειρήματα επικεντρώθηκαν στην αξία του κεϋνσιανού πολλαπλασιαστή, ο οποίος καθορίζει πόση είναι η μεταβολή της παραγωγής μετά μία μεταβολή στο δημόσιο δανεισμό. (Με έναν πολλαπλασιαστή δύο, για παράδειγμα, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά $ 2 όταν το έλλειμμα αυξάνεται κατά $ 1).

Στο ύψος της κρίσης της ζώνης του ευρώ, με τις αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων να αυξάνονται σε αρκετές χώρες της νότιας Ευρώπης, εν όψει των διαφαινομένων πτωχεύσεων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα υγιέστερα μέλη του νομισματικού ομίλου απέτρεψαν την καταστροφή προτείνοντας προγράμματα διάσωσης. Αλλά αυτά ήρθαν με όρους, κυρίως αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, που αποσκοπούσαν να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά σε βιώσιμη βάση. Ορισμένοι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι οι επώδυνες δημοσιονομικές περικοπές ήταν μια ατυχής αναγκαιότητα. Άλλοι δήλωσαν ότι οι περικοπές μπορεί να αποδειχθούν αντιπαραγωγικές, μειώνοντας την ανάπτυξη και συνεπώς τα δημόσια έσοδα, αφήνοντας τις πληγείσες χώρες ακόμη φτωχότερες και πιο χρεωμένες.

Το 2013, οι οικονομολόγοι του ΔΝΤ έδωσαν ετυμηγορία για αυτά τα προγράμματα λιτότητας: είχαν κάνει πολύ περισσότερη οικονομικη ζημιά από ό, τι είχε αρχικά προβλεφθεί, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων και του ίδιου του Ταμείου. Τι είχε κάνει λάθος το ΔΝΤ όταν έκανε τις προηγούμενες, πιο αισιόδοξες προβλέψεις του; Είχε υποτιμήσει δραματικά τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή.

Ο κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής είναι μία από τις θεμελιώδεις – και πιο αμφιλεγόμενες – έννοιες της μακροοικονομικής. Από πού προήλθε και γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφωνία γι ‘αυτόν;

Ο πολλαπλασιαστής προέκυψε από επιχειρήματα της δεκαετίας του 1920 και του 1930 σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις οικονομικές υφέσεις. Ο John Maynard Keynes, ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους της ιστορίας, περιέγραψε λεπτομερώς τον ρόλο του πολλαπλασιαστή στο σημαντικό βιβλίο του Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και των Χρήματος. Η συμβατική σοφία υποστήριζε ότι το δημόσιο χρέος αυξάνει τα επιτόκια και χρησιμοποιεί πόρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να δαπανηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις ή νοικοκυριά. Ο Keynes συμφώνησε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει σε κανονικές περιόδους, αλλά υποστήριξε επίσης ότι όταν μια οικονομία λειτουργεί κάτω από την πλήρη απασχόληση, το πόσο δαπανάται συνολικά καθορίζει τα επίπεδα των επενδύσεων και του εισοδήματος αντί για το τι είναι ικανή να παράγει η οικονομία. Κατά τη διάρκεια αυτών των υφέσεων, τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν αποθαρρύνουν την ιδιωτική δραστηριότητα, επειδή η οικονομία λειτουργεί κάτω από τις παραγωγικές της δυνατότητες. Αντ ‘αυτού, διαχέονται σε όλη την οικονομία, ενισχύοντας τα εισοδήματα εκείνων που λαμβάνουν κυβερνητικές συμβάσεις ή κοινωνικές παροχές, οι οποίοι στη συνέχεια συνεχίζουν να ξοδεύουν και να επενδύουν περισσότερο. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση περιορίσει τις δαπάνες της, οι αρνητικές επιπτώσεις θα πολλαπλασιαστούν με τον ίδιο τρόπο.

Η σκέψη του Keynes προκάλεσε μεγάλες μεταβολές στην οικονομική πολιτική. Ωστόσο, δεν διευθέτησε τη συζήτηση. Η κεϋνσιανή συναίνεση διερράγη στη δεκαετία του 1970 μπροστά στις επικρίσεις από νέες προσεγγίσεις στα οικονομικά. Η σχολή «ορθολογικών προσδοκιών», με επικεφαλής τον Robert Lucas, ισχυρίστηκε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα υπονομευόταν από τις προσδοκίες των φορολογουμένων. Αυτοί καταλαβαίνουν ότι το δημόσιο χρέος θα πρέπει τελικά να αποπληρωθεί και ότι η σημερινή αύξηση των δαπανών θα οδηγήσει σε μελλοντικούς φόρους. Επομένως, θα πρέπει να εξοικονομήσουν το εισόδημα από τη δημοσιονομική επέκταση αποταμιεύοντας για να αποπληρώσουν τους μελλοντικούς φόρους. Ο πολλαπλασιαστής των κρατικών δαπανών μπορεί στην πραγματικότητα να είναι σχεδόν μηδέν, καθώς κάθε επιπλέον δολάριο δαπάνης αντισταθμίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την αύξηση της ιδιωτικής αποταμίευσης. Οι αντιδράσεις οδήγησαν στην εμφάνιση του «νέου κεϋνσιανισμού». Οι υποστηρικτές του, μεταξύ των οποίων είναι πολλοί από τους κορυφαίους παράγοντες χάραξης πολιτικής της τελευταίας δεκαετίας, θεωρούν ότι η νομισματική πολιτική είναι ένα πιο ισχυρό και αποτελεσματικό μακροοικονομικό εργαλείο από τη δημοσιονομική πολιτική. Όταν οι κεντρικές τράπεζες κάνουν τη δουλειά τους σωστά, η δημοσιονομική πολιτική είναι περιττή, υποστηρίζουν. Οι νομισματικές διορθώσεις θα πρέπει να εξαλείφουν τις μακροοικονομικές συνέπειες των δημοσιονομικών μεταβολών, μειώνοντας τον πολλαπλασιαστή σχεδόν στο μηδέν.

Ωστόσο, η οικονομική κρίση οδήγησε στην επανεξέταση των παλαιών κεϋνσιανών ιδεών. Δεκάδες εργασίες έχουν δημοσιευθεί από το 2008 οι οποίες επιχειρούν να εκτιμήσουν τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές. Οι περισσότερες συμπεραίνουν ότι με τα επιτόκια κοντά στο μηδέν, τα δημοσιονομικά μέτρα έχουν έναν πολλαπλασιαστή τουλάχιστον ίσο με τη μονάδα. Το ΔΝΤ, για παράδειγμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο (επιβλαβής) πολλαπλασιαστής για συσταλτική δημοσιονομική πολιτική ήταν συχνά 1,5 ή περισσότερο. Ακόμα και καθώς πολλοι από τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής παραμένουν αφοσιωμένοι στη δημοσιονομική εξυγίανση, πολλοί άλλοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν τώρα ότι η ανεπαρκής δημοσιονομική επέκταση υπήρξε από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της εποχής μετά την κρίση. Δεκαετίες μετά τη σύλληψή του, ο πολλαπλασιαστής του Keynes είναι ζωντανός, αμφιλεγόμενος και ανερχόμενος.

Σύνδεσμος στο Πλήρες Άρθρο στον Economist, 11 Αυγούστου 2016

Σύνδεσμος στο Πλήρες Άρθρο στον Economist, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Advertisement