Επισυνάπτεται το κείμενο για την ‘Aσκηση 1. Βασίζεται στο βασικό υπόδειγμα του κεϋνσιανού σταυρού και σας ζητά να συζητήσετε τον προσδιορισμό της παραγωγής και τον ρόλο της συνολικής ζήτησης και της δημοσιονομικής πολιτικής.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αυτοτελώς αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 1

Advertisement