«Ο πλήρης οικονομολόγος πρέπει να διαθέτει έναν σπάνιο συνδυασμό χαρισμάτων… Πρέπει να είναι μαθηματικός, ιστορικός, πολιτικός, φιλόσοφος — σε κάποιο βαθμό. Πρέπει να κατανοεί σύμβολα και να μιλάει με λέξεις. Πρέπει να συλλογιζεται το συγκεκριμένο, με όρους γενικού, και να αγγίζει το αφηρημένο και το συγκεκριμένο στο ίδιο πέταγμα σκέψης. Πρέπει να μελετάει το παρόν υπό το φως του παρελθόντος για τους σκοπούς του μέλλοντος. Κανένα μέρος της ανθρώπινης φύσης ή των ανθρώπινων θεσμών δεν πρέπει να είναι τελείως έξω από τα ενδιαφέροντά του. Πρέπει να ειναι προσηλωμένος στους στόχους του και ταυτόχρονα αντικειμενικός, τόσο απόμακρος και αδέκαστος όσο ένας καλλιτέχνης, αλλά μερικές φορές τόσο προσγειωμένος όσο ένας πολιτικός».

Από το Keynes, J.M., (1924), ‘Alfred Marshall, 1842-1924’, in Economic Journal, 34 (135), pp. 311-372. Reprinted in Keynes, J.M. (1933), Essays in Biography, Macmillan, London.

Advertisement