Νέο Βιβλίο του Γιώργου Αλογοσκούφη από τις Εκδόσεις Gutenberg

Η μακροοικονομική αποτελεί διακριτό κλάδο της οικονομικής επιστήμης και ασχολείται με τον προσδιορισμό βασικών οικονομικών μεταβλητών στο επίπεδο εθνικών οικονομιών και της παγκόσμιας οικονομίας. Επιχειρεί να εξηγήσει τις υφέσεις και εξάρσεις της οικονομικής δραστηριότητας, τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες της ανεργίας και των διακυμάνσεών της, τα αίτια, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες του πληθωρισμού, τον προσδιορισμό του ισοζυγίου πληρωμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τα αίτια, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες της οικονομικής ανάπτυξης και των οικονομικών και χρηματοοικονομικών κρίσεων, και τον ρόλο και τις δυνατότητες της οικονομικής πολιτικής.

Το βιβλίο αυτό επισκοπεί τα βασικά υποδείγματα της σύγχρονης μακροοικονομικής για προπτυχιακούς σπουδαστές και επαγγελματίες οικονομολόγους οι οποίοι θέλουν να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Τα υποδείγματα που επισκοπούνται αναφέρονται τόσο στη βραχυχρόνια και μεσοχρόνια ισορροπία, με δεδομένα αποθέματα κεφαλαίου και τεχνολογίας, όσο και στη μακροχρόνια ισορροπία, ώστε να εξηγηθεί η διαδικασία της συσσώρευσης του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου και της τεχνικής προόδου. 

Το βιβλίο αναφέρεται τόσο σε κλειστές όσο και σε ανοικτές οικονομίες, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορική εξέλιξη της μακροοικονομικής και την αλληλεπίδραση θεωριών και εμπειρίας στις βιομηχανικές χώρες, στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και στην Ελλάδα.

Σύνδεσμος στο Βιβλίο στις Εκδόσεις Gutenberg

Σύνδεσμος στον Πρόλογο και τα Αναλυτικά Περιεχόμενα του Βιβλίου

Advertisement