Ο Robert Joseph Barro (1944-) είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους μακροοικονομολόγους των ΗΠΑ. Είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

Η συμβολή του στη μακροοικονομική εκτείνεται τόσο στην ανάλυση των οικονομικών διακυμάνσεων όσο και στην ανάλυση της μακροχρόνιας οικονομικής μεγέθυνσης. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή του στη δημοσιονομική πολιτική.

Οι εργασίες του ανέλυσαν τόσο τις συνθήκες για τη Ρικαρδιανή ισοδυναμία μεταξύ δημοσίου χρέους και φορολογικών εσόδων, όσο και τις συνέπειες για το δημόσιο χρέος από την εξομάλυνση των φορολογικών συντελεστών προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις από τη φορολογία.

Ο David Ricardo ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τη λογική της ισοδυναμίας μεταξύ χρέους και μελλοντικών φόρων, χωρίς όμως και να την υιοθετεί. Το επιχείρημά του αναπτύχθηκε περαιτέρω και αναδείχθηκε στα πλαίσια ενός δυναμικού υποδείγματος επαλλήλων γενεών από τον Robert Barro το 1974. Για τους λόγους αυτούς, το επιχείρημα είναι γνωστό και ως Ρικαρδιανή ισοδυναμία, ή η άποψη Ricardo-Barro. * 

H θεωρία της εξομάλυνσης των φορολογικών συντελεστών για τον προσδιορισμό του δημοσίου χρέους προβλέπει ότι λόγω των στρεβλώσεων που προκαλεί η φορολογία, η βέλτιστη πολιτική συνεπάγεται ότι η πολιτική του δημοσίου χρέους πρέπει να συμβάλλει στη διαχρονική εξομάλυνση των φορολογικών συντελεστών. Κατά συνέπεια, τα δημοσιονομικά ελλείμματα πρέπει να απορροφούν προσωρινές μεταβολές στις δημόσιες δαπάνες, στα δημόσια έσοδα, ή στις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Αυτό συνεπάγεται θετική επίδραση στο δημόσιο χρέος από προσωρινές αυξήσεις των κυβερνητικών δαπανών (όπως και κατά τη διάρκεια ενός πολέμου) ή μεταβολών στα δημόσια έσοδα και τις δαπάνες που ενδεχομένως προκαλούνται από τις οικονομικές υφέσεις. **

* Βλ. Barro, R.J., (1974), ‘Are Government Bonds Net Wealth?’, Journal of Political Economy, 82 (6), pp. 1095-117.

** Βλ. Barro, R.J. (1979), ‘On the Determination of Public Debt’, Journal of Political Economy, 87 (5:1), pp. 940-971.

Σύνδεσμος στη σελίδα του Robert Barro στο Harvard University

Σύνδεσμος στη σελίδα της Wikipedia για τον Robert Barro

Advertisement