Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε μια διαδικτυακή διάλεξη από τον Καθηγητή Philip R. Lane, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τίτλο,

Η Ανθεκτικότητα του Ευρώ

Η διαδικτυακή διάλεξη έλαβε χώρα στην αγγλική γλώσσα, στις 22 Ιουνίου 2021, στις 5:00 μ.μ. (ώρα Αθήνας, 4:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Τον καθηγητή Lane υποδέχθηκαν και παρουσίασαν ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνηςκαι ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητής ΓιώργοςΑλογοσκούφης.

Η διαδικτυακή διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2021, στις 5:00 μ.μ. (ώρα Αθήνας, 4:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Τη διάλεξη ακολούθησε μια γενική συζήτηση, υπό την εποπτεία του καθηγητή Γιώργου Αλογοσκούφη. Η συζήτηση ξεκίνησε με σχόλια από τους Καθηγητές Ελένη Λουρή, Πλούταρχο Σακελλάρη και Νίκο Βέττα, από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ. Ερωτήσεις τέθηκαν επίσης από τους Καθηγητές Αποστόλη Φιλιππόπουλο, Σπύρο Παγκράτη και Ευάγγελο Διοικητόπουλο, επίσης από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ καθώς και από άλλα μέλη του κοινού.

Η μαγνητοσκόπηση της διάλεξης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

Αν δεν βλέπετε τον σύνδεσμο πατείστε εδώ.

Advertisement