Βαρθαλίτης Πέτρος

Στη διάλεξη αυτή αναλύεται ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19.  Συγκεκριμένα, η διάλεξη επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η διάλεξη χωρίζεται σε δυο μέρη:

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται δεδομένα για την διαχρονική εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών που μας βοηθούν να μετρήσουμε τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Στο δεύτερο μέρος της διάλεξης, η πανδημία θεωρείται ως μια εξωγενής οικονομική διαταραχή και εξετάζεται η οικονομική επίδρασή της, υπό το πρίσμα βασικών μακροοικονομικών υποδειγμάτων.

Τέλος, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία αυτά τα μακροοικονομικά υποδείγματα εξετάζεται ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής στην καταπολέμηση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης

Τι διδάσκει η Ιστορία για της Μετα-Πανδημικές Οικονομικές Εκρήξεις. ‘Αρθρο στο περιοδικό The Economist