Οι ασκήσεις που ακολουθούν, αναφέρονται στον προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, του εξωτερικού ισοζυγίου και των υπόλοιπων μακροοικονομικών μεταβλητών σε ανοικτές οικονομίες.

Η άσκηση 10 αναφέρεται στο βραχυχρόνιο και το μακροχρόνιο προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η άσκηση 11 αναφέρεται στο υπόδειγμα Mundell Fleming. Τέλος οι ασκήσεις 12 και 13 αναφέρονται στη διαχρονική προσέγγιση τόσο σε αυτάρκεις (κλειστές) όσο και σε ανοικτές οικονομίες.

Η επίλυση των ασκήσεων αυτών  σας επιτρέπει να κατανοήσετε καλύτερα τις ιδιότητες των μακροοικονομικών υποδειγμάτων ανοικτών οικονομιών και σας προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις τελικές εξετάσεις.

Σύνδεσμος στην Άσκηση 10

Σύνδεσμος στην Άσκηση 11

Σύνδεσμος στην Άσκηση 12

Σύνδεσμος στην Άσκηση 13