Επισυνάπτεται το κείμενο για την ‘Aσκηση 8. Βασίζεται στο υπόδειγμα του προσδιορισμού του πληθωρισμού (και του υπερπληθωρισμού) όταν μία κυβέρνηση χρησιμοποιεί το εκδοτικό προνόμιο για να χρηματοδοτεί ένα μέρος των δαπανών της, λόγω του ότι δεν δύναται ή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη φορολογία ή τον δανεισμό μέσω της έκδοσης ομολόγων.

Αυτές οι ασκήσεις δεν βαθμολογούνται αλλά συζητούνται στα φροντιστήρια. Η επίλυσή τους από όλους είναι απαραίτητη καθώς αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υλικού του μαθήματος και στην προετοιμασία για τις εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη αυτή άσκηση, όπως και η προηγούμενη, μπορεί να επιλυθεί από εσάς με μία προσεκτική μελέτη των διαφανειών της σχετικής διάλεξης (Διάλεξη 13) και τίποτα παραπάνω. 

Σύνδεσμος στην Άσκηση 8