Ο Milton Friedman ήταν ένας από του πιο σημαντικούς Αμερικανούς οικονομόλογους. Υπήρξε Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Chicago και αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Stanford. ‘Eλαβε το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών του 1976 για την έρευνα του αναφορικά με την ανάλυση της κατανάλωσης, τη νομισματική ιστορία και τη θεωρία της νομισματικής πολιτικής.

Στην διάλεξη του ως πρόεδρος της Αμερικανικής Οικονομικής Εταιρείας το 1968, με τίτλο ΄Ο Ρόλος της Νομισματικής Πολιτικής’, έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη προσέγγιση της στόχευσης του πληθωρισμού αντί για την πολιτική της διακριτικής ευχέρειας. Υποστήριξε ότι υπάρχει ένα “φυσικό” ποσοστό ανεργίας και ότι μια νομισματική πολιτική η οποία επιχειρεί να διατηρήσει την ανεργία κάτω από το ποσοστό αυτό θα επιφέρει επιτάχυνση του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την άποψη του αυτή, η καμπύλη Phillips είναι μακροχρόνια κατακόρυφη στο “φυσικό” της ποσοστό.

Η άποψη του αυτή, σε συνδυασμό με παρόμοιες απόψεις από τον Phelps (1967) και αργότερα από τον Lucas (1972), και τους στασιμοπληθωρισμούς της δεκαετίας του 1970, είχε καταλυτικές επιπτώσεις για τη νομισματική πολιτική μετά τη δεκαετία του 1980.

_____________________________

Βασικές Εργασίες του Milton Friedman:

1948, «A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability», American Economic Review, 38 (2), pp. 245-264

1953, «The Methodology of Positive Economics», Ch. in his Essays on Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago, Ill.

1956, «The Quantity Theory of Money – A Restatement», Ch. 1 in his ed., Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago, Ill.

1957, A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press and NBER, Princeton, NJ.

1963, (with Schwartz, A.J.), A Monetary History of the United States, 1867–1960, Princeton University Press and NBER, Princeton, NJ.

1968, ‘The Role of Monetary Policy’, American Economic Review, 58 (1), pp. 1-17.

1969, ‘The Optimum Quantity of Money», Ch. 1 in his, The Optimum Quantity of Money and Other Essays, Aldine, New Brunswick, NJ.

Σύνδεσμος σε αναλυτικό σημείωμα για τον Milton Friedman

Το Βιογραφικό του Milton Friedman στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Nobel

Ιστοσελίδα για τον Milton Friedman στο Hoover Institution, Stanford University