Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Ιστότοπος του ΔΝΤ με πλούτο μακροοικονομικών αναλύσεων και στοιχείων

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ιστότοπος του ΟΟΣΑ με πλούτο μικρο και μακρο οικονομικών αναλύσεων και στοιχείων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Οικονομικές Υποθέσεις)

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκης Επιτροπής με πλούτο αναλύσεων και στοχείων για τις χώρες της ΕΕ και της ευρωζώνης

Διεθνής Τράπεζα

Ιστότοπος της Διεθνούς Τραπέζης με πλούτο αναλύσεων και στοιχείων για τις αναπτυσσόμενες και τις αναπτυγμένες οικονομίες

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Ιστότοπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με πλούτο αναλύσεων και στοιχείων για το διεθνές εμπόριο

Penn World Table

Διεθνώς συγκρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία για τη μεταπολεμική περίοδο

Maddison Project

Διεθνώς συγκρίσιμα ιστορικά μακροοικονομικά στοιχεία

National Bureau of Economic Research

Σημαντικό δίκτυο ακαδημαϊκών οικονομολόγων των ΗΠΑ

Centre for Economic Policy Research

Σημαντικό δίκτυο Ευρωπαίων κυρίως ακαδημαϊκών οικονομόλογων

VoxEu.org

Αναλύσεις και σχόλια από κορυφαίους οικονομολόγους

alogoskoufisg.org

Άρθρα και μελέτες για την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.

Advertisement