Όπως όλοι διαπιστώνουμε καθημερινά, η χώρα, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, βιώνει μία πρωτοφανή κρίση. Το τέλος της και η επάνοδος στην κανονικότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή ορατό. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής στη ζωή μας. Αυτό βεβαίως ισχύει και για τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται το τρέχον εξάμηνο.

Η διδασκαλία εξ αποστάσεως συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στο να συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Όπως έχετε ήδη διαπιστώσει οι διαφάνειες των διαλέξεων έχουν γίνει πολύ αναλυτικές και ως ένα σημείο υποκαθιστούν τα διδακτικά βοηθήματα.

Η συστηματική μελέτη των διαφανειών των διαλέξεων είναι κεντρική προϋπόθεση για την κατανόηση του υλικού του μαθήματος και την επιτυχία στις εξετάσεις. Τα διδακτικά βοηθήματα εξακολουθούν βεβαίως να είναι πολύ χρήσιμα, καθώς περιέχουν πιο εκτεταμένη κάλυψη των περισσοτέρων θεμάτων, και όταν αρχίσουν να διανέμονται θα πρέπει να τα συμβουλεύεστε τακτικά προκειμένου να συμπληρώνετε τις γνώσεις σας.

Κεντρικό ρόλο στην κατανόηση και την αφομοίωση του υλικού που διδάσκεται έχουν οι διανεμόμενες ασκήσεις. Οι ασκήσεις επισκοπούνται και επιλύονται στα φροντιστηριακά μαθήματα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει όλοι οι σπουδαστές να επιχειρούν να τις επιλύουν και κατά μόνας, καθώς αυτό είναι η μοναδική σχεδόν μέθοδος αφομοίωσης των ιδιοτήτων και προβλέψεων των βασικών θεωρητικών υποδειγμάτων.

Ήδη έχω αναρτήσει ενδεικτικές λύσεις των τεσσάρων πρώτων ασκήσεων, και θα συνεχίσω να αναρτώ ενδεικτικές λύσεις μία εβδομάδα μετά την αρχική ανάρτηση της κάθε άσκησης στον ιστότοπο του μαθήματος και στο e-class.

Η συμβουλή μου προς όλους είναι να μελετούν συστηματικά τις αναλυτικές διαφάνειες των διαλέξεων και να κρατούν σημειώσεις. Επίσης, στις περίσσοτερες περιπτώσεις, το κλειδί για την επίλυση των ασκήσεων, αν όχι το σύνολο των απαντήσεων, βρίσκεται στις αναλυτικές διαφάνειες των διαλέξεων.

Αν υπάρχουν απορίες μπορούν να υποβάλλονται με email, και θα τις απαντώ είτε ατομικά, είτε ομαδικά, μέσω του eclass, αν είναι κοινές και απασχολούν πολλούς.

Το μάθημα αυτό δεν είναι μόνο τα υποδείγματα και η θεωρία. Έχει σημαντικές εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο και μας βοηθά να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας, ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιμη περίοδο. Για το λόγο αυτό συχνά μεταφράζω σημαντικά και επίκαιρα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο πως αυτά που διδάσκεστε βοηθούν στην κατανόηση των τρεχουσών ή των ιστορικών εξελίξεων. Τα δημοσιεύματα αυτά αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος στην κατηγορία Συμπληρωματικό Υλικό, και θα πρέπει να τα συμβουλεύεστε συχνά για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Τη στιγμή αυτή δεν είναι γνωστό αν οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με τον παραδοσιακό τρόπο ή εξ αποστάσεως. Ανεξάρτητα από το αν οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε αίθουσα του ΟΠΑ ή εξ αποστάσεως, ο μέχρι στιγμής σχεδιασμός είναι ο εξής:

Η γραπτή εξέταση θα αποτελείται από δύο τμήματα.

  1. 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στο σύνολο της διδαχθείσας ύλης, όπου θα καλείστε να επιλέξετε την καταλληλότερη απάντηση μεταξύ 4 εναλλακτικών απαντήσεων. Το τμήμα αυτό θα αντιστοιχεί στο 50% του βαθμού σας.
  2. Επίλυση δύο (2) από σύνολο τεσσάρων (4) σύντομων ασκήσεων, που σχετίζονται με τις ασκήσεις τις οποίες καλείστε να επιλύετε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος. Το τμήμα αυτό θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% του βαθμού σας.

Στις αρχές Μαϊου θα αναρτήσω ενδεικτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ενδεικτικές σύντομες ασκήσεις για την καλύτερη προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Καλη δουλειά και καλή συνέχεια σε όλους.