Τα φροντιστηριακά μαθήματα στο Μάθημα Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ ξεκινούν την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Υπεύθυνος είναι ο Κώστας Γιάκας

Ώρες των Μαθημάτων

Παρασκευές 13:00-15:00 Α31 Αρχικά Α-Λ

Παρασκευές 17:00-19:00 Αμφ Γ Αρχικά Μ-Ω