Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Οικονομικές Υποθέσεις)

Διεθνής Τράπεζα

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Penn World Table

National Bureau of Economic Research

Centre for Economic Policy Research